Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

studyinaustralia.gov.au xin chào!

Đây là website chính thức của Chính Phủ Australia dành cho du học sinh quốc tế. Trong website này, bạn sẽ tìm được chi tiết các khóa học, trường học và học bổng, tham khảo thông tin về việc học và cuộc sống ở Australia, nghe các du học sinh chia sẻ kinh nghiệm và nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể xem thông tin theo ngôn ngữ của bạn, chỉ cần đổi tên quốc gia trên thanh menu bên phải. Website này do Cơ Quan Thương Mại Chính Phủ Australia quản lý.