Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Sức khỏe và an toàn

Nhìn chung, Australia là đất nước an toàn để sinh sống và học tập. Năm 2011 Chỉ Số Về Cuộc Sống Tốt Hơn OECD đánh giá Australia ở mức 9,3 trên 10 về sự an toàn, một trong những mức đánh giá cao nhất cho bất kỳ quốc gia nào. Nhưng điều quan trọng vẫn là bạn tự chăm sóc bản thân và nhận thức được các rủi ro tồn tại và cách hạn chế chúng đến mức tối thiểu. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đến đây lần đầu tiên và đang làm quen với việc sống ở một quốc gia mới và điều chỉnh cách sống mới của bạn.

Làm theo kinh nghiệm và sự luyện tập tốt nhất của bạn sẽ đảm bảo bạn vẫn được an toàn và khỏe mạnh, dù bạn đang phải đối phó với tình trạng khẩn cấp, cá nhân và an toàn của nơi ở, hay yếu tố tự nhiên như mặt trời, nước và lửa.

Last updated: Wednesday, 5 June 2013 2:52:20 PM

Rate this page

  • Rate as Helpful1 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes