Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Australian Government Scholarships $200m

Học bổng

Có nhiều học bổng, trợ cấp, miễn giảm có thể hỗ trợ tài chính cho bạn khi học tập tại Australia. Các học bổng đó của Chính Phủ Australia, các cơ sở đào tạo, và một số các tổ chức công lập và tư nhân khác. Các đơn xin học bổng phải được nộp trực tiếp cho nơi cấp học bổng. 

Học bổng Australia Awards

Học bổng Australia Awards nhằm thúc đẩy các liên kết về kiến thức, giáo dục, và mới quan hệ lâu dài giữa Australia và các nước láng giềng thông qua các chương trình học bổng mở rộng của Australia. Tham khảo thêm tại http://www.australiaawards.gov.au/

Học Bổng Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học

Chương trình Học Bổng Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học (IPRS) tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu của Australia. Nếu bạn đã có bằng cử nhân, học bổng IPRS cho phép bạn học tập ở Australia với những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực của bạn. Truy cập vào trang web của Bộ Giáo dục

Các học bổng khác

Ở Australia, có nhiều chương trình học bổng khác được tài trợ bởi các quỹ tài trợ tư nhân, các sở giáo dục và các trường của chính phủ bang.

Để tìm các học bổng phù hợp với mình, bạn sử dụng Tìm Kiếm Học Bổng trên trang web này.

Last updated: Friday, 27 March 2015 10:09:07 AM

Rate this page

  • Rate as Helpful11 Helpful votes
  • Rate as Not helpful4 Not helpful votes