Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Photo of young woman checking off requirements

Yêu Cầu Nhập Học

Để bắt đầu học tập tại Australia, bạn cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường.

Các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh

Trong một số trường hợp, bạn cần cung cấp kết quả bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh. Lưu ý trình độ Tiếng Anh mà trường yêu cầu có thể khác với trình độ Tiếng Anh yêu cầu khi bạn nộp đơn xin visa du học sinh. Bạn nên kiểm tra cẩn thận thông tin visa du học sinh trên trang web của Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia và trang web của trường về yêu cầu trình độ Tiếng Anh.

Các yêu cầu học thuật

Các yêu cầu học thuật (bao gồm trình độ Tiếng Anh) sẽ khác nhau tùy thuộc vào bậc học bạn chọn. Các trường có thể yêu cầu nhập học khác nhau, vì vậy hãy đọc kĩ thông tin khóa học trên trang web của trường hoặc liên hệ với trường để hỏi thêm thông tin.

Dưới đây là hướng dẫn chung về yêu cầu nhập học cho các bậc học khác nhau:

 • Tiếng Anh – Yêu cầu nhập học khác nhau giữa các trường và tùy theo khóa học Tiếng Anh bạn chọn.
 • Trường Phổ Thông – Các yêu cầu nhập học khác nhau giữa các trường tùy vào bang và vùng lãnh thổ. Trường cũng xem xét thành tích học tập và năng lực của người đăng ký học trong quá trình xét đơn.
 • Giáo dục và đào tạo nghề – Thông thường, các trường giáo dục và đào tạo nghề không cần thi đầu vào. Tuy nhiên, một số khóa học có thể yêu cầu sinh viên học một số môn trước khi vào khóa chính hoặc yêu cầu kinh nghiệm làm việc.
 • Đại học – Để vào được trường đại học Australia, bạn phải có Chứng Chỉ Trung Học Australia (Lớp 12), hoặc chứng chỉ tương đương của nước ngoài. Một số ngành ở đại học cũng yêu cầu các môn học trước khi vào chương trình chính thức.
 • Sau đại học – Cùng với yêu cầu người học hoàn thành ít nhất một bằng đại học, trường có thể xem xét năng lực nghiên cứu hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghành học.

Lời khuyên: Để đáp ứng được các yêu cầu học thuật về trình độ trung học của Australia, bạn có thể học một khóa Dự Bị Đại Học. Còn có tên là khóa học chuyển tiếp, các khóa học này sẽ giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu đầu vào. Các khóa học diễn ra tại các trường đại học và thường kéo dài trong một năm.

Các yêu cầu visa

Loại visa du học sinh của bạn tùy thuộc vào khóa học bạn chọn. Các yêu cầu điển hình mà bạn cần đáp ứng bao gồm:

 • Trình thư xác nhận đăng ký khóa học
 • Đáp ứng những quy định dành cho Người Nhập Cảnh Tạm Thời Đúng Mục Đích
 • Đảm bảo tài chính cho vé máy bay, học phí và sinh hoạt phí
 • Đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp
 • Có Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế (OSHC) được chấp thuận

Đọc thêm về Các Yêu Cầu Chủ Yếu cho Visa Du Học Sinh www.homeaffairs.gov.au/trav/stud

Trang web của Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia (DIAC) [liên kết ngoài] cung cấp chi tiết thông tin về các visa du học sinh. Trang web còn có một Thanh Công Cụ Hướng Dẫn về Visa [liên kết ngoài] để giúp bạn biết được loại visa thích hợp với bạn.

Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Australia có một hệ thống bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế được gọi là Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc tế (OSHC). Hệ thống này giúp bạn chi trả chi phí chăm sóc y tế hoặc viện phí của bạn khi đang học tại Australia và thanh toán hầu hết các chi phí thuốc thang được kê toa và xe cứu thương trong tình trạng khẩn cấp. Khi du học ở Australia, bạn cần mua Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế cho bản thân và người thân đi cùng trước khi đến Australia. Visa du học sinh yêu cầu bạn duy trì Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế trong suốt thời gian mà bạn mang loại visa này tại Australia.

Đọc thêm thông tin về OSHC trong trang Bảo Hiểm trong mục Cuộc Sống Tại Australia.

Last updated: Saturday, 15 June 2013 7:35:34 PM

Rate this page

 • Rate as Helpful2 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes