ทำงาน ท่องเที่ยว และเรียนในออสเตรเลีย

ในโครงการทำงานพร้อมวันหยุด (Working Holiday Maker Program) ของออสเตรเลีย ท่านจะสามารถท่องเที่ยวและทำงานในออสเตรเลียได้รวม 12 เดือน และเรียนในออสเตรเลียได้สูงสุดถึง 4 เดือน

โครงการ Working Holiday ของประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้คนไทยขอวีซ่าประเภท Working Holiday และซึ่งให้สิทธิ์เดินทางและทำงานในออสเตรเลียเป็นเวลารวมทั้งหมด 12 เดือน และเรียนได้นานสูงสุดถึง 4 เดือน

การท่องเที่ยวพร้อมทำงานในออสเตรเลียนั้นมีข้อดีหลายอย่าง เช่น:

  • สามารถทำงาน ท่องเที่ยว และเรียนได้ – ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางมาออสเตรเลีย!
  • มีหลักสูตรภาษาหลายหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ร่วมโครงการ Working Holiday
  • สามารถรับการฝึกอบรมและฝึกฝนทักษะการทำงานได้ วิทยาลัย TAFE หรือ VET ของเอกชนมีหลักสูตรอาชีพและการอบรมระยะสั้นและหลากหลายหลักสูตร

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Working Holiday Program และขั้นตอนต่างๆของโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง

Rate this page

  • Rate as Helpful12 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes