วิธีการสมัคร

ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าท่านต้องการเรียนในหลักสูตรและสถาบันใดของออสเตรเลีย? ตอนนี้เป็นเวลาสมัครเข้าเรียนแล้ว - แค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่า จะเรียนหลักสูตรใดและสถาบันใด ก็ถึงเวลาสมัครเข้าเรียนแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นแรกสุด คือการสมัคร ในหลักสูตรที่คุณต้องการ คุณสามารถสมัครได้สองวิธีคือ:

1. สมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง

การสมัครโดยตรงนั้น ให้คุณดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร จากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
ถ้าคุณจะสมัครเข้าเรียน ในหลักสูตรของสถาบันมากกว่าหนึ่งแห่ง คุณต้องยื่นคำขอ ไปยังสถาบันแต่ละแห่ง แยกจากกัน

2. สมัครผ่านบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ

สถาบันส่วนมากทำงานร่วมกับตัวแทนหลายราย คุณสามารถดูรายละเอียดของตัวแทนของสถาบันได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน หรือติดต่อสอบถาม จากสถาบันเหล่านั้น

คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารสนับสนุนเพื่อแนบไปกับใบสมัครเข้าเรียน เอกสารเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร สถาบัน และวุฒิการศึกษาที่คุณต้องการเรียน เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้:

  • ประกาศนียบัตรที่ยืนยันการศึกษาสูงสุดที่คุณเรียนจบมา รวมทั้งวุฒิการศึกษา
  • หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตรหรือเอกสาร ที่ยืนยันการศึกษาสูงสุด หรือประสบการณ์การทำงาน ในกรณีที่ คุณต้องการใช้ขอโอนหน่วยกิตของหลักสูตร คุณต้องนำเอกสารเหล่านี้ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

การได้รับจดหมายเสนอเข้าเรียน

หากใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับ ‘จดหมายเสนอเข้าเรียน’ (Letter of Offer) หากคุณต้องการตอบรับข้อเสนอนี้ คุณต้องตอบจดหมายนี้ โดยลงชื่อ แล้วส่งใบตอบรับ (acceptance of offer) ไปยังสถาบันการศึกษา ซึ่งปกติ จะส่งไปทางไปรษณีย์ แต่ในบางกรณีสามารถสแกน แล้วส่งทางอีเมลได้

จดหมายเสนอเข้าเรียนนี้ คือสัญญาระหว่างคุณกับสถาบันการศึกษา ในจดหมาย จะระบุหลักสูตรที่คุณจะลงทะเบียนเรียน เงื่อนไขการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่าย และนโยบายการคืนเงินหากคุณเรียนไม่จบหลักสูตรของสถาบันดังกล่าว สัญญานี้มีความสำคัญมาก – หากคุณไม่สามารถเริ่มเรียนในหลักสูตร หรือเรียนไม่จบหลักสูตร ให้ดูจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ว่า คุณจะได้รับเงินคืนหรือไม่

คำแนะนำ:

  • ควรอ่านจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer) อย่างละเอียด ก่อนตอบรับ (accept)
  • ตรวจให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว รวมทั้งข้อตกลงเรื่องการคืนเงิน
  • ไม่ควรยอมรับข้อเสนอ หากคุณไม่พอใจกับข้อกำหนดข้อใดของข้อเสนอดังกล่าว
  • ควรเก็บสำเนาของจดหมายเสนอเข้าเรียนนี้ไว้หนึ่งชุด คุณต้องใช้สำเนาดังกล่าว เพื่อที่คุณจะได้ทราบสิทธิ์ และใช้ในกรณีที่ต้องการเรียกร้องใดๆ จากสถาบัน

ใบยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากยอมรับข้อเสนอและจ่ายเงินมัดจำแล้ว คุณจะได้รับ’ใบยืนยันการลงทะเบียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์’ (eCoE) ทางอีเมล ในเอกสารนี้ จะมีรายละเอียดของวันเริ่มหลักสูตร ค่าเล่าเรียนทั้งหมด และระยะเวลาของหลักสูตร

ในกรณีที่ คุณยื่นขอวีซ่านักเรียนผ่านระบบยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ตของกระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง ต้องใช้ใบยืนยันการลงทะเบียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ส่วนในกรณีที่คุณยื่นใบสมัครวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย คุณต้องยื่นใบยืนยันการลงทะเบียนนี้ด้วย จึงจะได้รับอนุมัติวีซ่า

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายกิจการต่างประเทศ หรือกระทรวงกลาโหมนั้น เป็นนักเรียนเพียงสองประเภท ที่ไม่ต้องยื่นใบยืนยันการลงทะเบียนนี้

คุณควรตรวจสอบว่า คุณมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ด้านวีซ่านักเรียนแล้ว ก่อนที่จะตอบรับข้อเสนอและจ่ายเงินค่าเล่าเรียน

Rate this page

  • Rate as Helpful7 Helpful votes
  • Rate as Not helpful2 Not helpful votes