Tuân thủ visa

Một khi bạn đã nhận được visa của, có những yêu cầu bạn phải đáp ứng để visa vẫn có hiệu lực. Sau đây là những bước đơn giản để tránh gặp các khó khăn.

Ngay khi bạn nhận được visa, có những yêu cầu mà bạn phải đáp ứng để chúng được duy trì hiệu lực, bao gồm:

  • Bạn phải duy trì ghi danh và duy trì khóa học với tiến triển thỏa đáng và tham dự đủ giờ học.
  • Nếu bạn mong muốn thay đổi trình độ chuyên môn, bạn sẽ cần xin visa du học sinh mới.
  • Cung cấp địa chỉ của bạn tại Australia cho trường để họ có thể liên lạc với bạn, và hãy báo cho họ biết nếu bạn đổi địa chỉ.
  • Bạn phải tiếp tục khả năng tài chính cho chính mình khi bạn ở Australia.
  • Không vi phạm điều kiện làm việc tương ứng với visa của bạn.

Giúp đỡ và hỗ trợ visa

  • Trang web của Australian Government Department of Home Affairscung cấp tất cả thông tin liên quan đến yêu cầu, trách nhiệm và tuân thủ về visa.
  • Nhân viên hỗ trợ sinh viên quốc tế tại trường bạn có thể hỗ trợ bạn về loại visa bạn cần cho khóa học.
  • Đại diện giáo dục của các trường cũng có thể giúp bạn trong việc xin visa và các loại giấy tờ (cũng như đơn xin học).

Rate this page

  • Rate as Helpful2 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes