Trợ Giá Phương Tiện Đi Lại Công Cộng

Xem thông tin bên dưới về trợ giá phương tiện đi lại tại mỗi bang và vùng lãnh thổ cùng các đường dẫn đến website liên quan.

Xem thông tin bên dưới về trợ giá phương tiện đi lại tại mỗi bang và vùng lãnh thổ cùng các đường dẫn đến website liên quan.

Trợ Giá Phương Tiện Đi Lại Công Cộng

ACT

Chính phủ Australian Capital Territory thực hiện trợ giá đi lại khi du học sinh quốc tế  xuất trình thẻ sinh viên chính thức hoặc đăng ký thành công thẻ trợ giá đi lại ACTION. Để biết thêm thông tin về thẻ trợ giá này, vui lòng xem thông tin tại website ACTION.

NSW

Du học sinh quốc tế thường không được trợ giá đi lại tại NSW. Tuy nhiên, các trường đại học hiện nay có hỗ trợ cho sinh viên quốc tế thẻ giảm giá MyMulti, cho phép họ tiết kiệm đến 35% chi phí đi lại bằng xe buýt, xe lửa, tàu điện và hầu hết các bến phà khu vực Greater Sydney. Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin trợ giá cho sinh viên quốc tế.

Một số du học sinh theo diện học bổng toàn phần của Chính phủ Australia có thể được hưởng trợ cấp phương tiện đi lại. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn TfNSW về Thẻ Trợ Cấp Phương Tiện Đi Lại Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại NSW (pdf 209KB).

NT

Tại Northern Territory, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông khi xuất trình thẻ học sinh hợp lệ được miễn phí đi lại. Sinh viên đại học và cao đẳng nghề với thẻ sinh viên hợp lệ được đi lại bằng xe buýt không giới hạn số lần đi trong 3 tiếng với chi phí là $1.00. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website Bộ Giao Thông Northern Territory.

QLD

Du học sinh quốc tế toàn thời gian tại cơ sở giáo dục Queensland theo học khóa học được chấp thuận bởi Centrelink cho các mục đích Austudy, Adstudy hoặc Youth Allowance được hưởng trợ giá các phương tiện đi lại công cộng. Website Translink cấp đầy đủ thông tin về quy định trợ giá của Bang Queensland. Cơ Quan Giáo Dục Quốc Tế Queensland cũng cung cấp nhiều thông tin về Chính Sách Trợ Giá.

SA

Chính phủ South Australia trợ giá giao thông công cộng cho du học sinh quốc tế khi họ xuất trình thẻ sinh viên hợp lệ. Để biết thêm thông tin về giá vé và các điều kiện, vui lòng truy cập website Adelaide Metro.

VIC

Bang Victoria có hệ thống giao thông toàn diện gồm xe điện, xe lửa và xe buýt và tiện ích của việc sử dụng một vé cho toàn hệ thống.

Du học sinh có thể đủ điều kiện được cấp thẻ trợ giá đi lại nếu khóa học của họ là một phần của chương trình trao đổi sinh viên quốc tế được công nhận; nếu thuộc diện người tị nạn hoặc nếu là người thụ hưởng Học Bổng Phát Triển Chính Phủ Australia. Vui lòng kiểm tra với cơ sở giáo dục bạn đang theo học về các yêu cầu. Thông tin về hệ thống giao thông Bang Victoria có tại website Study Melbourne.

TAS

Du học sinh quốc tế tại Bang Tasmania được trợ giá phương tiện đi lại tương tự như sinh viên bản xứ. Để biết thêm thông tin về các trợ giá giao thông tại Tasmania, vui lòng truy cập website Chính Sách Trợ Giá Của Chính Phủ Tasmania.

WA

Du học sinh quốc tế học toàn thời gian ở Bang Western Australia được hưởng trợ giá phương tiện đi lại công cộng. Transperth có mạng lưới tích hợp gồm xe buýt, xe lửa và bến phà cung cấp dịch vụ giao thông công cộng trong Thành Phố Perth. Điều này có nghĩa là chỉ với một tấm vé, du học sinh có thể di chuyển trên bất kỳ xe buýt, xe lửa và phà trong một khoảng thời gian nhất định.

Vui lòng truy cập vào website Transpert để biết thông tin về trợ giá và Study WA để biết hệ thống giao thông công cộng tại Perth.

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes