Privacy

Read study in Australia's privacy statement.

Tất cả các thông tin cá nhân do Cơ Quan Thương Mại Chính Phủ Australia (Austrade) thu thập được Đạo Luật Quyền Riêng Tư 1988 bảo vệ. Vui lòng tìm hiểu thêm chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Austrade tại www.austrade.gov.au. Thông tin về Đạo Luật Quyền Riêng Tư 1988 có tại website của Văn Phòng Ủy Viên Thông Tin Australia.

b. Thu thập các thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp trực tiếp khi truy cập website của chúng tôi, qua văn bản, gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để phúc đáp các câu hỏi của bạn, thêm tên bạn vào danh sách nhận thư thông báo hoặc thông tin bạn yêu cầu, hoặc đăng ký để bạn tham gia sự kiện do Austrade hoặc một bên thứ ba tổ chức. Nếu không thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể phản hồi các câu hỏi của bạn hoặc khó cung cấp cho bạn thông tin liên quan và phù hợp mà bạn quan tâm.

c. Công bố và đăng tải thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chuyển tiếp thông tin cá nhân của bạn cho các văn phòng Austrade ngoài Australia nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu tìm hiểu thông tin của bạn. Chúng tôi không chuyển tiếp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan khác của Chính Phủ Australia.

Chúng tôi chỉ công bố thông tin cá nhân được thu thập trên website này chỉ để phục vụ cho mục đích đã thông báo cho bạn, hoặc chỉ khi được sự chấp thuận của bạn. Khi bạn chấp thuận việc công bố thông tin, bạn cần biết thông tin của bạn sẽ được công bố trên website được hàng triệu người truy cập từ khắp nơi trên thế giới, và các thông tin này có thể được các công cụ truy xuất và người sử dụng sao chép. Một khi thông tin được công bố trên website này, chúng tôi sẽ không kiểm soát việc sử dụng và chuyển tiếp của thông tin này sau đó.

d. Bảo Mật Thông Tin

Có những rủi ro liên quan đến việc truyền tải thông tin qua Internet. Đối với những người không muốn cung cấp thông tin trực tuyến, Austrade có nhiều hình thức khác cho việc cung cấp thông tin, ví dụ, người cung cấp thông tin có thể điền vào biểu mẫu và gửi qua đường bưu điện.

Mạng nội bộ và dữ liệu của chúng tôi được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép qua hệ thống tường lửa và các công nghệ khác. Nhằm cải thiện việc bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi bảo vệ một số mẫu đơn điện tử dùng để thu thập thông tin bằng giao thức HTTPS (Giao Thức Truyền Tải Siêu Văn Bản Có Bảo Mật). Đây là một giao thức truyền thông web chuẩn dùng để mã hóa và giải mã thông điệp truyền tải trực tuyến.

e. Các dữ liệu thu thập

Khi bạn truy cập website này, máy chủ của chúng tôi ghi lại lần truy cập của bạn và ghi nhớ các thông tin sau: • địa chỉ máy chủ của người sử dụng; • tên miền cao nhất của người sử dụng (ví dụ .com, .gov, .au, .uk v.v.); • ngày giờ truy cập website; • các trang và các văn bản truy cập; • trang được truy cập trước đó; và • loại trình duyệt được sử dụng.

Dữ liệu liệt kê nêu trên được thu thập cho các mục đích sau: • quản trị website và hệ thống, bao gồm việc giám sát để ngăn chặn các vi phạm về an ninh; • cải thiện website để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; và • nghiên cứu và phát triển.

Chúng tôi không thực hiện các hoạt động xác định danh tính người truy cập hoặc theo dõi các hoạt động truy cập của bạn, trừ trường hợp có cơ quan thực thi pháp luật (hoặc cơ quan chính phủ) có thẩm quyền kiểm tra các bản lưu ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) nếu có lệnh hầu tòa, trát đòi hầu tòa hay yêu cầu từ phía tòa án.

f. Các tập tin cookie

Cookie là một tập tin nhỏ máy chủ của chúng tôi lưu trên máy tính của bạn. Đó là thông tin mà trình duyệt web của bạn gửi cho máy chủ của chúng tôi khi bạn vào lại website. Chúng tôi sử dụng cookie để ‘ghi nhớ’ trình duyệt của bạn trong các lần truy cập sau. Trong trường hợp này, cookie nhận biết trình duyệt của bạn chứ không phải cá nhân bạn. Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong các tập tin cookie của Austrade.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư của website này, vui lòng liên hệ: webmaster@studyinaustralia.gov.au

h. Thông tin liên hệ

Để biết thêm về thông tin liên lạc, quản lý thông tin cá nhân, chỉnh sửa thông tin hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng xem chính sách về quyền riêng tư của Austrade tại: www.austrade.gov.au 

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes