Legal

Read study in Australia's legal statement.

Tài liệu trên trang mạng này (sau đây gọi là Tài liệu) được cung cấp nhằm mục đích cung cấp quyền sử dụng thông tin của chính phủ và không nên được coi như là tư vấn chuyên nghiệp. Austrade không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng Tài liệu.

Austrade không có bất cứ tuyên bố hay đảm bảo nào về độ tin cậy, tính hiện hành hoặc tính hoàn chỉnh của Tài liệu hay về việc Tài liệu không có sai sót hoặc bỏ sót thông tin. Người dùng nên sử dụng kỹ năng và khả năng đánh giá độc lập của bản thân, đồng thời cân nhắc tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp hoặc tự kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dựa theo thông tin có trên trang mạng này.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Austrade không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào do bất cứ hành động nào được thực hiện hoặc do người dùng tin tưởng vào Tài liệu bất kể có phải do sơ suất của Austrade, nhân viên hoặc đại lý của Austrade hay không.

Một số tài liệu trên trang mạng này có thể bao gồm hoặc tóm tắt những quan điểm, tiêu chuẩn hoặc đề nghị của các bên thứ ba. Những tài liệu này được đưa vào mà không được Liên Bang Úc phê chuẩn và không thể hiện cam kết của Liên Bang Úc đối với bất cứ hành động cụ thể nào. Trong những trường hợp khi có bất cứ ý kiến đề nghị nào được đưa ra liên quan tới bất cứ quan điểm, tiêu chuẩn hoặc đề nghị nào như thế này, người dùng là người chịu trách nhiệm đưa ra bất cứ quyết định cuối cùng nào.

Những liên kết tới các trang mạng khác được cung cấp để người dùng tiện sử dụng và không thể hiện bất cứ sự phê chuẩn nào về thông tin có trong các trang đó. Liên Bang Úc không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tài liệu có trong bất cứ trang nào liên kết tới trang mạng này.

Người dùng trang mạng này cũng được chuyển tới Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trang Mạng.

 

Bất cứ ý kiến hay thắc mắc nào về thông báo hoặc về trang mạng này, xin gửi tới địa chỉ: webmaster@studyinaustralia.gov.au

Thông báo Bản quyền

© Liên Bang Úc 2015

Mọi tài liệu trình bày trên trang mạng này được cung cấp theo Creative Commons Attribution 3.0 Australia, ngoại trừ:

  • Quốc Huy của Liên Bang Úc
  • bất cứ logo hoặc nhãn hiệu thương hiệu nào, và
  • bất cứ nội dung nào được bên thứ ba cung cấp.

Chi tiết về những điều kiện giấy phép liên quan có trên trang mạng Creative Commons, cũng như toàn bộ quy định pháp lý đầy đủ cho giấy phép CC BY 3.0 AU.

Creative Commons logo

Tài liệu có được từ trang mạng này thuộc về Ủy Ban Thương Mại Úc theo:
© Liên Bang Úc 2015

Khi một bên thứ ba sở hữu bản quyền về tài liệu có trên trang mạng này, bản quyền vẫn thuộc về bên thứ ba đó. Có thể cần có sự cho phép của họ khi sử dụng tài liệu. Trên trang mạng Học tập tại Úc, tài liệu này bao gồm:

  • Những câu chuyện của sinh viên
  • Dữ liệu về Khóa học, Cơ sở đào tạo và Học bổng hiển thị trong chức năng Tìm kiếm

Ủy Ban Thương Mại Úc đã nỗ lực hết sức để đảm bảo chủ sở hữu bản quyền đồng ý cho phép đưa tài liệu này trên trang mạng này.

Bất cứ ý kiến hay thắc mắc nào về thông báo hoặc trang mạng này, xin gửi tới địa chỉ: webmaster@studyinaustralia.gov.au

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes