Giới thiệu

Read about the study in Australia team.

studyinaustralia.gov.au là trang mạng chính thức của Úc dành cho sinh viên quốc tế, những người hiện đã ở Úc học tập hoặc đang cân nhắc tới học tập tại Úc.

Trang mạng này có những thông tin được biên soạn để hỗ trợ sinh viên khi đưa ra quyết định về việc học tập tại Úc và giúp những sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại Úc có được một trải nghiệm học tập tập quốc tế thú vị, bổ ích và an toàn.

Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) quản lý trang mạng này, tuy nhiên thông tin trên trang mạng được khai thác từ nhiều cơ quan chính phủ chính thức khác nhau tại Úc, bao gồm:

Chính phủ Úc

Các Chính Phủ Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ Úc

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes