Bằng cấp đại học/sau đại học

Bạn có thể hoàn thành một loạt các bằng cấp thông qua các trường đại học và các trường đào tạo sau đại học của Australia. Sử dụng bảng này để tìm hiểu thêm.

Dưới đây là các bằng cấp bạn có thể nhận được tại trường đại học hoặc cơ sở đào tạo đại học. Bạn có thể học toàn thời gian tại trường, học trực tuyến, hoặc kết hợp cả 2 hình thức đó.

Bằng Cử Nhân Liên Thông

 • Thời lượng khóa học - 2 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Tương đương Lớp 12, Chứng Chỉ III hoặc Chứng Chỉ IV
 • Chi tiết - Bằng Cử Nhân Liên Thông là chương trình đào tạo ngắn hạn hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nếu bạn đang làm việc và không có thời gian hoàn thành toàn bộ chương trình Cử Nhân. Đây có thể là liên thông Cử Nhân hoặc chuẩn bị cho bạn Chứng Chỉ Nâng Cao trong đào tạo ngành chuyên môn. Bằng Cử Nhân Liên Thông sẽ là các căn bản hoặc nền tảng cho lĩnh vực của bạn. Nó sẽ bao gồm lý thuyết rộng và cho phép bạn phát triển các kỹ năng làm việc cơ bản liên quan.

Bằng Cử Nhân

 • Thời lượng khóa học - 3 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Tương đương Lớp 12, Chứng chỉ III hoặc Chứng chỉ IV
 • Chi tiết - Bằng Cử Nhân là văn bằng cơ bản đối với một ngành. Nó sẽ cung cấp cho bạn một cách có hệ thống các kiến thức, các nguyên lý cơ bản và các kỹ năng giải quyết vấn đề mà bạn sẽ cần khi đi làm. Với nội dung đào tạo sâu hơn Bằng Cử Nhân Liên Thông, Bằng Cử Nhân sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức của bạn đến một mức mà bạn có thể học tiếp chương trình sau đại học nếu bạn muốn.

Bằng Cử Nhân (Danh Dự)

 • Thời lượng khóa học - 4 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Bằng Cử Nhân
 • Chi tiết - Nếu bạn học tập rất tốt trong chương trình Cử nhân, nhà trường có thể chấp thuận cho bạn học thêm một năm để tốt nghiệp với bằng danh dự.

Chứng chỉ sau đại học

 • Thời lượng khóa học - 6 tháng
 • Yêu cầu đầu vào - Bằng Cử Nhân
 • Chi tiết - Chứng Chỉ Sau Đại Học sẽ mở rộng các kỹ năng cá nhân mà bạn đã tích lũy được trong chương trình cử nhân, hoặc phát triển kiến thức của bạn sang một lĩnh vực mới.

Chứng Chỉ Sau Đại Học

 • Thời lượng khóa học - 1 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Bằng Cử Nhân
 • Chi tiết - Chứng Chỉ Sau Đại Học có một lượng kiến thức ứng dụng được trong một loạt các bối cảnh để bạn làm được công việc chuyên môn hoặc việc có tay nghề cao và liên thông học cao hơn.

Bằng Thạc Sỹ

 • Thời lượng khóa học - 1-2 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Bằng Cử Nhân (Danh Dự) hoặc Bằng Cử Nhân
 • Chi tiết - Bằng Thạc Sỹ là một khóa học nghiên cứu độc lập, khóa học tín chỉ truyền thống hoặc kết hợp của cả hai, và sẽ giúp bạn thành người lãnh đạo trong lĩnh vực của mình. Bạn có thể học lấy Bằng Thạc Sỹ một năm sau khi có Bằng Cử Nhân danh dự, hoặc hai năm sau khi tốt nghiệp Bằng Cử Nhân.

Bằng Tiến Sỹ

 • Thời lượng khóa học - Thường là 3 năm
 • Yêu cầu đầu vào - Bằng Thạc Sỹ
 • Chi tiết - Đây là văn bằng cao nhất do các trường đại học Australia cấp, chương trình Bằng Tiến Sỹ là chương trình nghiên cứu, mặc dù nó có thể có một số tín chỉ. Ba phần của Bằng Tiến Sỹ bao gồm:
   
  • một bài bình luận khoa học, thí nghiệm hoặc phương pháp tiếp cận kiến thức.
  • một công trình nghiên cứu ban đầu đóng góp vào kiến thức và hiểu biết trong lĩnh vực của bạn.
  • một luận án quan trọng, có trình tự cho thấy được mối liên hệ giữa nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu.

Rate this page

 • Rate as Helpful1 Helpful votes
 • Rate as Not helpful2 Not helpful votes