Đào tạo đại học và sau đại học

Bạn có thể tìm thấy trường đào tạo đại học và sau đại học tốt nhất thích hợp với nhu cầu của bạn thông qua Tìm Kiếm Trường và Khóa Học trên trang web này.

Universities-and-Higher-Education

Các trường Australia cung cấp một loạt các khóa học – từ khoa học tự nhiên đến quản lý và thương mại, từ nhân văn đến kỹ sư, và từ luật đến khoa học sức khỏe. Các trường đại học Australia xếp vào loại tốt nhất trên thế giới, đặc biệt về kỹ thuật và công nghệ, y khoa, khoa học môi trường, và tài chính và kế toán.

Có 3 loại khóa học đào tạo đại học, gồm các Học Vị Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Tại Australia, việc sinh viên đăng ký học chương trình bằng Cử Nhân kép hoặc kết hợp để nhận được hai Bằng Cử Nhân là hết sức phổ biến. Điều này phổ biến nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, luật và khoa học.

Có 43 trường đại học tại Australia (40 trường đại học Australia, hai trường đại học quốc tế, và một trường đại học đặc thù tư nhân). Cùng với các trường đại học, có nhiều cơ sở đào tạo khác cung cấp các khóa học đại học. Bạn có thể tìm kiếm các trường và các khóa học tại mục Tìm Kiếm Trường và Các Khóa Học trên trang web này.

Đảm bảo chất lượng

Australia có cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm quy định và chất lượng cho các chương trình đào tạo đại học – the Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng và Tiêu Chuẩn Giáo Dục Đại Học (TEQSA). Chính Phủ Australia đã thành lập cơ quan này để kiểm soát các trường đại học và không đại học, giám sát chất lượng và đặt ra các tiêu chuẩn.

Ngoài ra, dưới đây là các quyền lợi của sinh viên được luật pháp bảo vệ theo Luật về Dịch Vụ Giáo Dục Dành Cho Du Học Sinh Quốc Tế (ESOS) 2000:

  • Quyền lợi của tất cả các sinh viên quốc tế.
  • Chất lượng đào tạo sinh viên.
  • Cung cấp thông tin kịp thời và chính xác.

Chỉ số chất lượng về giáo dục

Website Chỉ số chất lượng về giáo dục (QILT) giúp chúng ta tìm hiểu chất lượng giáo dục dựa trên sự so sánh giữa các trường, học viện hoặc giữa những nhóm ngành. Thông tin trên được cung cấp dựa trên kết quả của hàng ngàn khảo sát dành cho những sinh viên trong nước, quốc tế và cựu sinh viên theo học tại Australia. Website còn cung cấp chỉ số chỉ sự hài lòng của những sinh viên đã và đang học tại Australia và tỉ lệ phần trăm sinh viên có công việc sau khi tốt nghiệp cùng mức lương trung bình của họ.

Tham khảo thêm thông tin tại website: www.qilt.edu.au

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes