Hỗ trợ cho các học sinh phổ thông

Tất cả trường trung học ở Australia cung cấp một kết cấu phúc lợi mạnh mẽ để chắc chắn liên tục hỗ trợ từng học sinh một. Hãy xem những lựa chọn nào dành cho bạn.

Tất cả các trường học của Australia đều có cấu trúc an sinh mạnh để đảm bảo hỗ trợ thường xuyên cho từng học sinh. Bao gồm:

 • Các điều phối viên cho học sinh quốc tế ở từng trường.
 • Nhóm phúc lợi cho học sinh.
 • Tư Vấn trong năm học.
 • Các tư vấn của trường.
 • Các tư vấn viên nghề nghiệp nhằm hỗ trợ học sinh lên kế hoạch và nộp đơn học tiếp lên cao.
 • Nhân viên và các chương trình hỗ trợ cho học sinh sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.
 • Các học sinh học cùng với các học sinh bản xứ người Australia.
 • Ở theo dạng homestays (ở cùng với gia đình của người bản địa): các chủ gia đình phải được cảnh sát kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ trẻ em và các ngôi nhà phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo yêu cầu; các học sinh phải có số điện thoại liên lạc trong trường. hợp khẩn cấp trong suốt 24 giờ.
 • Một vài trường có ký túc xá.

 

Rate this page

 • Rate as Helpful1 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes