Thực tập

Thực tập là cách tuyệt vời để tiếp thu được kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực học tập của bạn và hỗ trợ bạn ở lại Australia. Đọc thêm về những quyền lựa chọn cho bạn tại đây.

Photo of young woman

Thực tập là các sắp xếp công việc tạm thời tại các cơ quan và trường học. Thực tập có lương hay không hưởng lương tùy theo ngành và thời gian thực tập, và đây là cơ hội tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực học của bạn.

Một số lợi ích khi đi thực tập có thể bao gồm:

  • Đóng góp vào học tập của bạn bằng tín chỉ khóa học.
  • Kinh nghiệm làm việc tại Australia có thể giúp bạn các cơ hội tìm được việc tương tự khi về nước.
  • Giúp bạn nâng cao trình độ Tiếng Anh
  • Giúp bạn thiết lập các mối liên hệ chuyên môn có thể có ích khi cần sự giới thiệu trong tương lai.
  • Học tập những kỹ năng làm việc và thực hành mới.

Có vài loại visa du học sinh và visa làm việc cho phép sinh viên quốc tế được thực tập ở Australia. Các điều kiện khác nhau có thể áp dụng khi liên quan đến thời gian thực tập, gồm số giờ thực tập một ngày/một tuần, và liệu bạn có thể hưởng lương thực tập sinh hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia

Nhiều trường có các chương trình thực tập, do đó hãy kiểm tra các lựa chọn mà trường bạn cung cấp. Các công ty tuyển dụng và sắp xếp thực tập tư nhân cũng có thể giúp các sinh viên quốc tế tìm kiếm các cơ hội thực tập. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có thể có các khoản phí kèm theo khi dùng các công ty này. Mức phí có thể từ $1,500 trở lên tùy vào thời gian thực tập của bạn.

Rate this page

  • Rate as Helpful5 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes