Các tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ

Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia (DIAC) nhận kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ tiếng anh từ một số nơi cung cấp đáp ứng được những yêu cầu xin visa du học sinh- kiểm tra danh sách tại đây.

Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia (DIAC) chấp nhận các kết quả kiểm tra Tiếng Anh do một số nơi cấp để nộp đơn xin visa du học sinh:

Các trường tự đặt ra các yêu cầu trình độ Tiếng Anh cho đầu vào khóa học, và số điểm trình độ Tiếng Anh cần thiết cho khóa học có thể khác với điểm cần thiết để có visa. Bạn nên kiểm tra các yêu cầu nhập học để nộp đơn xin cấp visa và để nộp đơn học.

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes