Niên học

Thời gian nhập học ở Australia thay đổi tùy thuộc vào hình thức học tập mà bạn chọn. Sử dụng hướng dẫn có ích này trong thời gian nhập học để hướng dẫn việc học của bạn.

Năm học tại Australia thay đổi tùy thuộc vào loại hình học tập của mà. Dưới đây là hướng dẫn chung về năm học cho các bậc học khác nhau tại Australia.

Nhiều trường cũng khai giảng vào giữa năm hoặc vào học kỳ hai. Ngày khai giảng và số học kỳ thay đổi tùy thuộc vào khóa học và trường, do đó bạn cần tham khảo thông tin chi tiết trên trang web của trường.

Trường Phổ Thông

 • Thời gian khóa học - Tổng cộng 13 năm (từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 12)
 • Khai giảng - Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai
 • Các học kỳ - 4 (thường được gọi là "term")

Tiếng Anh

 • Thời gian khóa học - Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Khai giảng - Mở liên tục trong năm
 • Các học kỳ - Một năm được chia thành các tuần

Dự Bị Đại Học

 • Thời gian khóa học - 1 năm
 • Khai giảng - Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề

 • Thời gian khóa học - 1-4 năm
 • Khai giảng - Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ

Tiến Sỹ

 • Thời gian khóa học - 3 năm
 • Khai giảng - Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài
 • Các học kỳ - Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức

Sau Đại Học

 • Thời gian khóa học - 1-2 năm
 • Khai giảng - Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Đại Học

 • Thời gian khóa học - Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự
 • Khai giảng - Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ - 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Rate this page

 • Rate as Helpful4 Helpful votes
 • Rate as Not helpful1 Not helpful votes