Chi phí học tập

Chi phí học tập tại Australia tùy thuộc vào trường và trình độ học tập mà bạn chọn. Sử dụng bảng bên dưới để biết chỉ dẫn của các chi phí.

Chi phí cho việc học tập tại Australia phụ thuộc vào cơ sở đào tạo và bậc học mà bạn chọn

Vì là sinh viên quốc tế, bạn phải trả học phí trước khi học. Bạn có thể sử dụng công cụ Tìm Kiếm Khóa Học trên trang web này để tìm các khóa học và các thông tin như là học phí của chúng. Có thể có các chi phí khác cho khóa học của bạn, bao gồm tài liệu khóa học và sử dụng các trang thiết bị của trường.

Bảng dưới đây cung cấp cho bạn chỉ dẫn một dãy các chi phí khóa học của các loại văn bằng khác nhau.

  • Trường phổ thông - $7,800 - $30,000
  • Các khóa học tiếng Anh - Khoảng $300 một tuần tùy theo thời lượng khóa học
  • Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (Các chứng chỉ I - IV, Văn Bằng và Văn Bằng Nâng Cao) - $4,000 - $22,000
  • Bằng Tiến Sỹ - $14,000 - $37,000 *
  • Bằng Thạc Sỹ Sau Đại Học - $20,000 - $37,000 *
  • Bằng Cử Nhân Đại Học - $15,000 - $33,000 *

* Lưu ý: mức học phí này không áp dụng cho các ngành học chuyên môn cao như thú y hay y khoa

Tất cả các chi phí hàng năm được tính theo đô la Australia. Để chuyển đổi qua tỉ giá của bạn, tham khảo trang web http://www.xe.com

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful3 Not helpful votes