Trình tự đăng ký

Bạn đã quyết định khóa học và trường mà bạn thích để học tại Australia chưa? Bây giờ là thời gian để đăng ký với trường - chỉ cần làm theo những bước sau đây.

Khi bạn đã chọn được khóa học và trường học, bạn có thể bắt đầu đăng ký nhập học.

Quy trình đăng ký

Bước đầu tiên là đăng ký khóa học. Có hai cách đăng ký:

1. Làm việc trực tiếp với trường

Tải mẫu đơn đăng ký từ trang web của trường. Nếu bạn đăng ký các khóa học ở nhiều trường, bạn sẽ nộp đơn đăng ký riêng cho mỗi một trường.

2. Làm việc với đại diện giáo dục của trường

Hầu hết các trường đều có đại diện giáo dục của họ ở Việt Nam. Bạn có thể liên lạc với trường hoặc truy cập trang web của trường để tìm thông tin về các đại diện giáo dục này.

Bạn cần chuẩn bị thêm một số tài liệu để gửi cùng với đơn đăng ký nhập học. Các tài liệu này thay đổi tùy theo khóa học, tùy trường và tùy văn bằng chuyên môn bạn theo học. Những tài liệu quan trọng nhất bao gồm:

  • Chứng nhận về quá trình học tập trước đây của bạn, bao gồm các văn bằng và chứng chỉ bạn đã có.
  • Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh của bạn.
  • Các tài liệu xác nhận được việc học tập trước đây hoặc kinh nghiệm làm việc nếu bạn muốn chuyển tiếp tín chỉ. Những tài liệu này phải được dịch sang Tiếng Anh.

Nhận Thư Mời Nhập Học

Nếu bạn đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được “Thư Mời Nhập Học” của trường. Để xác nhận việc đăng ký, bạn cần ký tên và gửi lại xác nhận này cho trường. Thông thường bạn có thể gửi thư, hoặc trong một vài trường hợp, gửi bản scan qua thư điện tử.

Thư Mời Nhập Học là một hợp đồng giữa trường và bạn, trong đó trình bày khóa học bạn đăng ký, những điều kiện đăng ký, các khoản phí bạn cần trả và khoản tiền hoàn trả của trường nếu bạn không hoàn thành khóa học với trường. Hợp đồng này rất quan trọng – nếu bạn không bắt đầu khóa học hoặc không kết thúc khóa học của mình, văn bản này sẽ được sử dụng để quyết định khoản hoàn trả cho bạn.

Lời khuyên:

  • Đọc kĩ Thư Mời Nhập Học trước khi chấp thuận.
  • Hiểu rõ tất cả các quyền lợi của mình, bao gồm các thỏa thuận về khoản hoàn trả.
  • Đừng chấp thuận Thư Mời nếu bạn không hài lòng với bất kỳ điều khoản nào trong đó.
  • Giữ một bản sao của Thư Mời Nhập Học. Bạn sẽ cần bản sao này để biết được quyền lợi của mình và sử dụng khi có yêu cầu đối với trường.

Thư Xác Nhận Đăng Ký Khóa Học

Sau khi bạn đã chấp thuận Thư Mời và nộp tiền đặt cọc, bạn sẽ nhận được “Thư Điện Tử Xác Nhận Đăng Ký Khóa Học” bằng email. Thư này cho biết ngày nhập học, học phí, các khoản phí khác và thời gian của khóa học.

Nếu bạn nộp đơn xin visa du học sinh trực tuyến với Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia, bạn cần nộp Thư điện tử xác nhận đăng ký khóa học để xin visa. Nếu bạn trực tiếp đi nộp đơn xin visa, bạn cần nộp thư xác nhận khóa học trước khi visa được xét duyệt.

Những trường hợp không cần đến thư xác nhận khóa học bao gồm học sinh theo diện trao đổi giữa các trường phổ thông và sinh viên theo học các chương trình bởi bộ ngoại giao (Foreign Affairs) http://aid.dfat.gov.au/australia-awards/Pages/default.aspx hoặc Bộ Quốc Phòng  tài trợ.

Bạn phải đáp ứng được các yêu cầu xin visa du học sinh trước khi chấp thuận thư mời nhập học và đóng học phí.

Rate this page

  • Rate as Helpful4 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes