Các đại diện giáo dục

Nếu bạn cần giúp đỡ về visa, đơn của trường hoặc chuẩn bị cho cuộc sống của mình, một đại diện giáo dục có thể giúp bạn. Đọc hướng dẫn lựa chọn một đại diện phù hợp.

Khi bạn đã quyết định học tại Australia, biết nơi muốn đến và khóa học nào để theo, bạn có thể ghi danh trực tiếp với trường. Tuy nhiên, nếu bạn cần thêm sự giúp đỡ về quy trình, bạn có thể liên hệ với đại diện giáo dục của trường.

Đại diện giáo dục có thể cung cấp thông tin về việc học và cuộc sống tại Australia, giúp bạn đăng ký học và nộp đơn xin visa. Trong nhiều trường hợp, các đại diện đã từng học tập tại Australia có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn. Thêm vào đó, vì hàng ngày họ giải quyết việc đăng ký và các yêu cầu nộp đơn xin visa nên họ có khả năng hướng dẫn bạn theo từng trường hợp cụ thể.

Một số lời khuyên khi lựa chọn một đại diện giáo dục:

  • Trao đổi với nhiều đại diện giáo dục - thu thập và so sánh các thông tin.
  • Tìm kiếm một đại diện giáo dục có kinh nghiệm làm việc với sinh viên du học tại Australia – họ sẽ có kiến thức tốt về hệ thống giáo dục Australia, visa và cuộc sống tại Australia.
  • Đảm bảo đó là một đại diện được ủy quyền của cơ sở giáo dục mà bạn muốn theo học.
  • Tìm hiểu các chi phí dịch vụ của họ.
  • Nhờ bên thứ ba hoặc bạn bè giúp bạn tìm hiểu kĩ các tài liệu trước khi bạn ký.
  • Nên nhớ các đại diện giáo dục không thể bảo đảm cho bạn có visa thường trú hay sắp xếp việc làm cho bạn sau khi tốt nghiệp. Công việc của họ là giúp bạn làm các thủ tục đăng ký nhập học, do đó nếu bạn nghe thấy điều gì không thật, hãy tiếp tục tìm kiếm một đại diện khác. Một đại diện có uy tín sẽ thành thật với bạn về các quy trình.

Lời khuyên: Nếu bạn cần tư vấn về di trú, hãy sử dụng một dịch vụ về di trú đã được đăng ký tại Australia. Một số Dịch Vụ Di Trú Có Đăng Ký có mặt ở nước ngoài hoặc có các đại diện tại các thị trường quốc tế. Nếu một đại diện giáo dục có trụ sở tại Australia, luật pháp không cho phép họ tư vấn về di trú cho bạn, trừ trường hợp họ đồng thời là một Dịch Vụ Di Trú Có Đăng Ký. Tham khảo thêm thông tin thêm về Dịch Vụ Di Trú Có Đăng Ký tại www.mara.gov.au

Rate this page

  • Rate as Helpful3 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes