Cựu sinh viên

Các hội cựu du học sinh và các mối quan hệ là cách tuyệt vời nhất để giữ liên lạc với bạn bè và bạn cùng lớp cả ở trong nước và ở nước ngoài - tìm hiểu làm thế nào bạn có thể được lợi từ điều này.

2.5 million Australian alumni

Các hội và mạng lưới cựu sinh viên là cách tuyệt vời để giữ liên lạc với bạn bè và các bạn cùng lớp

Bạn có thể tìm và tham gia vào các hội cựu sinh viên ở cả Australia và khi về nhà dựa vào trường cụ thể, khóa học, hoặc những sinh viên khác từ nước bạn. Hầu hết các nhóm và câu lạc bộ hoạt động trực tuyến, vì thế rất dễ để trở thành một thành viên tích cực.

Một số lý do tham gia nhóm cựu sinh viên là:

  • Giữ liên lạc - Sau khóa học, bạn và các bạn cùng lớp sẽ tham gia lực lượng lao động hoặc tiếp tục học lên cao trên toàn thế giới với các bằng cấp của Australia, và các sự kiện xã hội thường xuyên sẽ cho bạn giữ liên lạc.
  • Hỗ trợ - Gia đình và bạn bè ở nhà sẽ chào đón bạn về nhà, nhưng một mạng lưới cựu sinh viên có nhiều người đang ở nơi mà bạn đang ở và đang phát triển kinh nghiệm bản than một cách chuyên nghiệp.
  • Việc làm và nghề nghiệp - Cựu sinh viên cùng làm việc trong lĩnh vực của bạn có thể là nguồn tuyệt vời giúp bạn thiết lập sự nghiệp của mình. Họ có thể hướng dẫn bạn về ngành công nghiệp và những người đang thuê người thông qua các bản tin và các ấn phẩm của cựu sinh viên.
  • Lợi ích - Trường của bạn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tận nơi và vẫn giữ nguyên giá trị ngay cả khi bạn đã tốt nghiệp. Cho dù là thư viện, phòng thí nghiệm hoặc quán cà phê, hội cựu sinh viên sẽ luôn giúp bạn nhận được ưu đãi giảm giá.
  • Hoàn lại - Các nhóm cựu sinh viên là cách tuyệt vời để gắn kết các đồng nghiệp và cố vấn giữa các sinh viên cũ và hiện tại, và khi trở thành một cựu sinh viên, bạn có cơ hội giúp đỡ sinh viên định hướng cuộc sống và học tập theo cách bạn đã từng làm.Các hội cựu sinh viên tổ chức nhiều tổ chức từ thiện và các hoạt động cộng đồng, vì vậy khi là một thành viên bạn có thể tham gia dễ dàng.

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes