Sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể chọn học tập cao hơn tại Australia, tiếp thu kinh nghiệm làm việc, hoặc về nước để học thêm hoặc làm việc. Xem các lựa chọn của bạn.

Sau khi tốt nghiệp,bạn có sẵn nhiều sự lựa chọn cho dù bạn ở Australia hay về nước. Bạn có thể tiếp tục việc học của mình ở Australia để tiếp tục học một trình độ cao hơn hoặc theo học một lĩnh vực khác, bạn có thể làm việc sau tốt nghiệp để đưa kiến thức mới nhận được vào ứng dụng và thu được kinh nghiệm làm việc ở Australia, hoặc bạn có thể chọn về nước để thực hiện nghiên cứu cao hơn hay làm việc ở đó.

Nếu bạn quyết định học thêm hoặc làm việc ở Australia, bạn sẽ cần kiểm tra xem visa có cho phép không hay là bạn có cần xin visa mới không. Bạn có thể vào trang web của Australian Government Department of Home Affairs để kiểm tra các tình huống visa của mình và tìm ra các lựa chọn của mình là gì.

Hướng đi của bạn đến bất kỳ nơi nào, hãy suy nghĩ về việc tham gia vào một nhóm cựu du học sinh của trường mình. Điều này sẽ giúp bạn giữa liên lạc với các bạn cùng lớp, và có thể mang đến cho bạn những cơ hội và lợi ích tuyệt vời.

Chuẩn bị về nước

Nếu bạn trở về nước sau khóa học, đây là một số bước để bạn xem xét:

  • Chuyển hàng hóa về nhà.
  • Nhận các kết quả thi mà không phải là phần trình độ học tập từ trường của mình.
  • Đòi lại tiền thế chân từ nơi mà bạn thuê để ở.
  • Tham gia vào các tổ chức cựu sinh viên phù hợp.

Nhiều trường tổ chức các buổi thông tin hoặc hội thảo có lời khuyên về việc về nước và điều chỉnh cuộc sống ở những nơi không phải ở Australia. Hãy hỏi nhân viên hỗ trợ sinh quốc tế để có thêm thông tin

Rate this page

  • Rate as Helpful4 Helpful votes
  • Rate as Not helpful3 Not helpful votes