การปฏิบัติตามวีซ่า

เมื่อท่านได้รับวีซ่าของท่านแล้ว มีข้อกำหนดด้านวีซ่าหลายอย่างที่ท่านต้องปฏิบัติตาม ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก

เมื่อท่านได้รับวีซ่า ท่านต้องตอบสนองตามข้อปฏิบัติเพื่อรักษาวีซ่าไว้ ซึ่งได้แก่:

  • ท่านต้องลงทะเบียนเรียนและรักษาความก้าวหน้าของการเรียนและการเข้าเรียนให้เป็นที่น่าพอใจ
  • หากท่านต้องการเปลี่ยนระดับวุฒิการศึกษาของท่าน ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนใหม่
  • ให้ที่อยู่ของท่านแก่สถาบันการศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อท่านได้ และหากเปลี่ยนที่อยู่ต้องแจ้งให้พวกเขาทราบด้วย
  • ท่านจะต้องสามารถดูแลการเงินของตัวท่านเองได้ในขณะที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
  • อย่าละเมิดเงื่อนไขการทำงานที่สามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าของท่านได้

การสนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องวีซ่า

  • เว็บไซต์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองจะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในวีซ่า ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตาม
  • เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติของสถาบันของท่านสามารถจัดหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการสำหรับหลักสูตรของท่านได้
  • ตัวแทนการศึกษาก็สามารถช่วยเหลือท่านได้ในการยื่นขอวีซ่าและเอกสารในการทำงาน (เช่นเดียวกับการสมัครเรียนในหลักสูตร)

 

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes