สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารในแต่ละรัฐและเขตการปกครอง รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารในแต่ละรัฐและเขตการปกครอง รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารแก่นักศึกษาต่างชาติเมื่อแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตร ACTION Students Concession Card   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครบัตรลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับนักศึกษา สามารถเข้าไปดูได้ที่https://www.action.act.gov.au/fares/concession_travel.

รัฐนิวเซาธ์เวลส์

โดยปกติแล้ว นักศึกษาต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารในรัฐนิวเซาธ์เวลส์   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง มีบัตรโดยสาร MyMulti จำหน่ายให้นักศึกษาต่างชาติในราคาพิเศษ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถไฟ รถราง หรือเรือข้ามฟาก ในซิดนีย์ ได้สูงสุดถึง 35%   คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลดค่าโดยสารสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลออสเตรเลียอาจมีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบการออกบัตรลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับนักศึกษาของ TfNSW (ไฟล์ pdf ขนาด 209 KB)

นอร์เทิร์น เทร์ริทอรี

ในนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี    นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อแสดงบัตรนักเรียน ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยและวิชาชีพ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ไม่จำกัดเที่ยวภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยเสียค่าโดยสารเพียง 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และแสดงบัตรนักศึกษา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี

รัฐควีนส์แลนด์

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรที่รับรองโดย Centrelink for Austudy, Abstudy หรือ Youth Allowance มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Translink  นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ Education Queensland International  ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นกัน

รัฐเซาธ์ออสเตรเลีย

รัฐเซาธ์ออสเตรเลียให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ เมื่อแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ  Adelaide Metro

รัฐวิกตอเรีย

รัฐวิกตอเรียมีระบบรถราง รถไฟ และรถประจำทาง ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน โดยมีระบบตั๋วร่วมที่ใช้ง่ายและสะดวกสบาย

นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรอง  มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย หรือได้รับทุน  Australian Development Scholarship   สามารถทำเรื่องสมัครบัตรลดหย่อนค่าโดยสารได้ โปรดสอบถามสถานศึกษาของคุณว่าคุณเข้าข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวหรือไม่  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบขนส่งของรัฐวิกตอเรีย สามารถดูได้จากเว็บไซต์  Study Melbourne

รัฐแทสเมเนีย

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในรัฐแทสเมเนียจะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเหมือนกันกับนักศึกษาออสเตรเลีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร ได้ที่เว็บไซต์ของ Tasmanian Government Discounts & Concessions

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเต็มเวลาในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ Transperth เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเพิร์ธ  ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเรือข้ามฟาก ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภทด้วยตั๋วร่วมเพียงใบเดียว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสารสำหรับนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ Transperth สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะในเพิร์ธ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Study WA

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes