การวางแผนการเดินทางของท่าน

เมื่อสถาบันรับท่านเข้าเรียนในออสเตรเลียและท่านได้รับคำยืนยันเรื่องวีซ่านักศึกษาของท่านแล้ว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มแผนการเดินทางมาออสเตรเลียของท่าน

หลังจากที่นักศึกษาได้การตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาและได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมตัวเดินทาง

ก่อนออกเดินทาง อย่าลืมเช็คว่าจัดการทุกเรื่องพร้อมแล้ว

 • หนังสือเดินทางและวีซ่า - ตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียและเตรียมเอกสารวีซ่าให้พร้อม ควรทำสำเนาหนังสือเดินทางหรือโหลดไฟล์ออนไลน์ไว้เผื่อหนังสือเดินทางหาย
 • เอกสารปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน - ต้องมีใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment - CoE) และแพ็คข้อมูลนักศึกษาซึ่งสถาบันส่งให้ก่อนเดินทาง
 • ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ - เป็นข้อบังคับก่อนเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นคุณต้องจัดการเรื่องการประกันสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย
 • ประกันการเดินทาง - คุณควรพิจารณาทำประกันการเดินทาง ซึ่งจะมีกรณีที่ OSHC ไม่ครอบคลุม เช่น เที่ยวบินยกเลิก เอกสารหาย การดูแลด้านทันตกรรมหรือจักษุ และอื่น ๆ
 • ตั๋วเครื่องบิน - จำวันและเวลาเดินทางให้ดี เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินไว้ในที่ที่ปลอดภัยพร้อมกับหนังสือเดินทางและวีซ่า
 • ติดต่อ - ควรพกรายชื่อและหมายเลขติดต่อของคนในครอบครัว สถานทูตไทย ที่พักและสถาบันที่ไปเรียนเผื่อกรณีฉุกเฉิน ถ้าใช้บริการบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ ให้นำหมายเลขติดต่อของบริษัทไปด้วย เผื่อจำเป็นต้องติดต่อเมื่อถึงออสเตรเลียแล้ว
 • เงินสกุลออสเตรเลีย - มีจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินในสนามบินออสเตรเลียและในเมือง แต่ควรเตรียมเงินสกุลออสเตรเลียไว้บางส่วนก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย
 • เดินทางจากสนามบิน - ไม่ว่าจะเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ แท็กซี่หรือมีตัวแทนจากสถาบันมารับที่สนามบิน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและเส้นทางติดตัวด้วย และถ้าสถาบันจัดรถให้ ควรมีหมายเลขติดต่อของสถาบันด้วย และถ้าหากต้องการแผนที่เพื่อช่วยนำทางไปที่พัก สนามบินก็มีให้บริการ ไม่เช่นนั้นก่อนเดินทาง คุณจะเตรียมพิมพ์แผนที่ไว้ด้วยก็ได้
 • ข้อมูลที่พัก - เตรียมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ที่จะไปพักให้พร้อม และถ้าจ่ายค่าที่พักแล้ว ให้เตรียมหลักฐานการจ่ายเงินไปด้วย

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนและกฎหมายกักและตรวจโรคติดต่อ (Customs and Border Protection and Quarantine laws)

คุณควรศึกษาว่าสิ่งใดที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียไม่ได้ จะได้ไม่จัดใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วย การนำยาเสพย์ติดที่รวมถึง กัญชา ใบกระท่อม เฮโรอีน และแอมเฟตามีน เข้าและออกจากประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังมีสิ่งของบางประเภทที่ต้องสำแดงเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย ได้แก่

 • อาวุธปืน อาวุธ และกระสุน
 • เงิน 10, 000 เหรียญออสเตรเลีย (หรือสกุลเงินต่างประเทศมูลค่าเทียบเท่า)
 • ยาบางประเภท
 • อาหาร พืช สัตว์ และสินค้าชีวภาพ

ส่วนหนึ่งของงานประจำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันพรมแดนคือการสุ่มถามผู้เดินทาง และยังมีสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับยาผิดกฎหมายหรือสิ่งของที่ห้ามมิให้นำเข้าประเทศ ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ แนะนำให้สำแดงของสิ่งนั้นหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ การสำแดงของไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกตรวจสัมภาระเสมอไป

ผู้ที่จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับของหน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนอาจถูกปรับหรือถูกนำขึ้นชั้นศาลได้ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกักและตรวจโรคติดต่อและรายชื่อสิ่งที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ และมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของหน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดน

 Department of Agriculture and Water Resources 

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของรัฐบาลออสเตรเลีย มีหน้าที่ป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศให้ปลอดภัยจากแมลงและเชื้อโรคอันไม่พึงประสงค์ โดยออกกฎข้อบังคับในการนำสิ่งของต่างๆเข้ามาในประเทศ   รวมถึงการนำเข้าอาหาร  วัสดุจากพืช และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ผู้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ควรตรวจสอบระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยด้านชีวภาพของออสเตรเลีย ก่อนจัดกระเป๋าเดินทาง  ห้ามนำผลไม้และผักสดเข้าประเทศ รวมถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่  ผลิตภัณฑ์จากนม ต้นไม้ และเมล็ดพืช
ผลิตภัณฑ์บางอย่างจะจัดอยู่ในกลุ่มห้ามนำเข้าในประเทศ และมีบางกลุ่มที่นำเข้าได้แต่ต้องสำแดงและผ่านการตรวจสอบตามระเบียบอย่างเข้มงวด

ในกรณีที่ผู้เดินทาง ไม่แน่ใจสิ่งของที่นำมา  ควรเลือกช่องสำแดงรายการ โดยทำเครื่องหมายบนบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับแจกบนเครื่องบิน หรือ อาจตัดสินใจไม่นำสิ่งของนั้นมาเลยก็ได้   แต่หากผู้เดินทางไม่สำแดงรายการสิ่งของที่อยู่ในกฎระเบียบ จะโดนจ่ายค่าปรับ ณ จุดตรวจ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ

Rate this page

 • Rate as Helpful0 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes