ความปลอดภัยส่วนบุคคล

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วออสเตรเลียจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากสำหรับการพักอาศัยและเล่าเรียน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับพื้นฐานที่จะช่วยท่านลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes