Privacy

Read study in Australia's privacy statement.

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่Australian Trade Commission (Austrade) เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดย รัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวค.ศ. 1988ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของAustradeได้ที่www.austrade.gov.auและดูรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวค.ศ. 1988 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมาธิการข้อมูลแห่งออสเตรเลีย

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง เมื่อคุณให้ข้อมูลเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ข้อมูลด้วยตัวเองหรือการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เพื่อตอบคำถามของคุณ เพิ่มชื่อของคุณเข้าไปในรายชื่อสำหรับการส่งจดหมายแจ้งการสมัครรับบริการ หรือข้อมูลที่คุณต้องการ หรือเพื่อลงทะเบียนชื่อของคุณในกิจกรรมต่างๆที่Austradeหรือบุคคลภายนอกจัดขึ้น หากเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเนื้อหาเฉพาะประเทศหรือเนื้อหาที่คุณสนใจแก่คุณได้

ค. การเปิดเผยและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต่อสำนักงาน Austradeที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำไปใช้ในการให้ข้อมูลแก่คุณตามที่คุณร้องขอ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่หน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลออสเตรเลีย

เราจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้เท่านั้นหากข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวมมาเพื่อการนี้ โดยที่คุณรับทราบหรือคุณยินยอมให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผยด้วยวิธีนี้ได้ ในการแสดงความยินยอมดังกล่าว คุณควรทราบว่า ผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เซิร์จเอ็นจินจะนำข้อมูลดังกล่าวไปทำดัชนีและผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจคัดลอกและใช้งานข้อมูลของคุณได้ ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เราจะไม่สามารถควบคุมการใช้งานและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามมาได้

ง. ความปลอดภัยของข้อมูล

คุณควรทราบว่า ตามปกติแล้วจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตAustralian Trade Commission มอบทางเลือกในการส่งข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้วส่งทางไปรษณีย์

เครือข่ายและฐานข้อมูลภายในของเรา ได้รับปกป้องจากไฟร์วอลและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง ที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับการปกป้องด้านความปลอดภัย โดยโปรโตคอลHTTPS (Hyper Text Transport Protocol Secure) ซึ่งเป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการสื่อสารทางเว็บ โดยอาศัยหลักการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล สำหรับถ่ายโอนข้อมูลทางออนไลน์

จ. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม – การดูผ่านๆหรือเบราซ์ (ข้อมูลการคลิก)

เมื่อคุณดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกการเยี่ยมชมและบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้งาน
 • ชื่อโดเมนระดับสูงของผู้ใช้งาน (เช่น.com, .gov, .au, .ukเป็นต้น)
 • วันที่และเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • หน้าที่เข้าถึงและเอกสารที่ดู
 • เว็บไซต์ก่อนหน้าที่เข้าไปดูและ
 • ประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้

ข้อมูลข้างต้นจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • บริหารจัดการเว็บไซต์และระบบรวมทั้งตรวจสอบติดตามเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัย
 • ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ
 • เพื่อการวิจัยและพัฒนา

เราจะไม่พยายามระบุตัวบุคคลหรือกิจกรรมการดูเว็บของผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ) ใช้อำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย มาตรวจสอบบันทึกISP (เช่นโดยหมาย หมายศาลหรือประกาศแจ้งให้แสดงเอกสาร)

ฉ. คุกกี้

คุกกี้หมายถึงข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของเราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเป็นข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งกลับมาให้เว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปชมเว็บไซต์อีกครั้ง เราใช้คุกกี้เพื่อ "จดจำ" เบราว์เซอร์ของคุณระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละครั้งโดยคุกกี้จะระบุเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ และจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในคุกกี้ของAustralian Trade Commission

หากมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเว็บไซต์นี้ ส่งมาที่webmaster@studyinaustralia.gov.au

ช. วิธีติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดสำหรับติดต่อเรา วิธีขอสิทธิ์ในการเข้า ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือร้องเรียนวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่www.austrade.gov.au

Rate this page

 • Rate as Helpful0 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes