Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ

ทุกโรงเรียนในออสเตรเลียมีโครงสร้างสวัสดิการที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสนับสนุนด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานนักเรียนต่างชาติในทุกโรงเรียน
 • ทีมงานสวัสดิการนักศึกษา
 • ที่ปรึกษาประจำชั้นปี
 • ครูแนะแนวในโรงเรียน
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนได้วางแผนและนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหลังจากระดับมัธยม
 • มีเจ้าหน้าที่และหลักสูตรสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • มีการเรียนร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย
 • มีที่พักในบ้านพักโฮมสเตย์: และครอบครัวโฮสต์จะต้องให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองเด็ก และบ้านพักจะต้องมีมาตรฐาน นักเรียนจะได้รับเบอร์โทรฉุกเฉินที่สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ

Last updated: Wednesday, 5 June 2013 2:21:54 PM

Rate this page

 • Rate as Helpful0 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes