ทุนการศึกษา

การฝึกงานเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการหาประสบการณ์ตรงในสาขาการเรียนของท่าน และยังเป็นรายได้สนับสนุนการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียของท่านได้ด้วย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของท่านได้ที่นี่

Photo of young woman

การฝึกงาน คือ การมาทำงานชั่วคราวในสถานที่ทำงานและสถาบันการศึกษา การฝึกงานอาจได้หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระยะเวลาที่เข้าทำงาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้รับประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่คุณศึกษาอยู่

ประโยชน์บางส่วนที่จะได้รับจากการฝึกงานได้แก่:

  • ได้สะสมหน่วยกิตตามหลักสูตรที่คุณศึกษา
  • ประสบการณ์ในการทำงานในประเทศออสเตรเลียสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสในการหางานประเภทเดียวกันมากขึ้นเมื่อกลับประเทศ
  • ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • ช่วยให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกันซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  • ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการปฏิบัติงาน

มีวีซ่านักเรียนและวีซ่าการทำงานหลายแบบที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาฝึกงานในออสเตรเลียได้ โดยจะมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการฝึกงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงจำนวนชั่วโมงต่อวัน / ต่อสัปดาห์ที่สามารถฝึกงานได้ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานหรือไม่ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง

สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็มีโครงการฝึกงานเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบตัวเลือกที่สถาบันของคุณเสนอให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัทจัดหางานและการฝึกงานของเอกชนที่จะช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาต่างชาติได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการใช้บริการจากบริษัทเอกชนเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีอัตราค่าใช้จ่ายตั้งแต่ A$1,500 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝึกงานของคุณ

Rate this page

  • Rate as Helpful9 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes