หน่วยงานทดสอบภาษา

DIAC ยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากผู้ให้บริการหลายรายที่ผ่านข้อกำหนดการขอวีซ่านักศึกษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการได้ที่นี่

กระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง (DIAC) จะยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ได้แก่:

สถาบันจะกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของตนสำหรับแต่ละหลักสูตร และคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการสำหรับหลักสูตรของคุณอาจจะแตกต่างกับคะแนนที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า ดังนั้นควรตรวจสอบทั้งเกณฑ์คะแนนที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าและและการสมัครเรียนในหลักสูตรที่เลือก

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes