หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย ท่านจะได้รับทักษะชีวิตหลายอย่างที่ท่านจะไม่ได้รับจากที่บ้าน ตารางต่อไปนี้คือสรุปประเภทหลักสูตรที่ท่านเลือกเรียนได้

การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียเป็นอะไรที่มากกว่าการท่องจำในห้องเรียน วิธีการเรียนการสอนของเรามุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงวิพากษ์ เช่นเดียวกับการทำงานกลุ่มและทำโครงงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริง นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้ภาษาเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน

การศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะทำให้คุณได้รับทักษะชีวิตที่หลากหลายที่ไม่อาจหาได้จากที่บ้าน ทักษะที่ประเมินค่าไม่ได้ เช่น การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำทีมที่มีผู้คนหลากหลาย และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เป็นความสามารถที่จะได้รับสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ การผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาด้วยการอำนวยความสะดวกของเรา คุณจะได้เรียนภาษาอื่น ๆ ในโลกในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติอย่างแท้จริง

เรารักษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเราให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะเรียนที่ใดหรือเลือกหลักสูตรไหน เนื่องจากเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกรอบการรับรองคุณภาพทางการศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานระดับชาติเอาไว้ เช่นเดียวกับความสอดคล้องกันของความคิดเห็นด้านคุณภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง

ประเภทของการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

ออสเตรเลียนำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นช่วงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของการศึกษาที่แตกต่างกัน

ภาษาอังกฤษทั่วไป

 • เป้าหมาย - เพื่อปรับปรุงความสามารถทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับที่สูงขึ้นได้ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณสำหรับการเดินทางหรือการทำงานอิสระ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • คำอธิบายหลักสูตร - มุ่งเน้นในเรื่องทักษะการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับการพูดและการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

 • เป้าหมาย - คุณต้องการศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • คำอธิบายหลักสูตร - เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นสูง และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

 • เป้าหมาย - คุณต้องการที่จะเรียนรู้ที่จะพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับบริบทที่เฉพาะเจาะจง
 • คำอธิบายหลักสูตร - มุ่งเน้นการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น ธุรกิจ การบิน หรือการท่องเที่ยว

การเตรียมสอบ

 • เป้าหมาย - คุณต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC หรือ Cambridge First Certificate
 • คำอธิบายหลักสูตร - เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน

 • เป้าหมาย - คุณต้องการกลับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศของคุณ
 • คำอธิบายหลักสูตร - หลักสูตรนี้จะรวมถึง TESOL (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น ๆ ) EFTC (ภาษาอังกฤษที่ใช้สอนเด็ก)

ทัศนศึกษา

 • เป้าหมาย - คุณต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนพร้อมเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
 • คำอธิบายหลักสูตร - หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปกับกิจกรรมด้านกีฬา สังคม การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

Rate this page

 • Rate as Helpful12 Helpful votes
 • Rate as Not helpful3 Not helpful votes