บริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) Act

กรอบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) จะคุ้มครองสิทธิต่างๆของนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ออสเตรเลีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes