หน่วยกิตในหลักสูตร

หน่วยกิตของหลักสูตรจะทำให้ท่านต่อยอดความรู้ที่ท่านเล่าเรียนมาแล้วได้ มาดูกันว่าท่านจะรับหน่วยกิตจากหลักสูตรหรือขอยกเว้นได้อย่างไรที่นี่

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes