ปีการศึกษา

ปีการศึกษาของออสเตรเลียจะแตกต่างกันไปตามประเภทการศึกษาที่ท่านเลือกเรียน ลองอ่านคำแนะนำที่มีประโยชน์นี้เกี่ยวกับปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ของท่าน

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes