เกณฑ์การเข้าเรียน

หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านวีซ่า การสมัครเข้าเรียนในสถาบัน หรือการจัดการด้านที่พักอาศัย ตัวแทนการศึกษา (Education agent) สามารถช่วยท่านได้ อ่านรายละเอียดการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมได้ที่นี่

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อเมื่อตัดสินใจแล้ว ว่าจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และทราบแล้วว่าจะไปเรียนที่ใดและในหลักสูตรใด คุณสามารถลงทะเบียน ได้โดยตรงกับสถาบันที่เลือก อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ คุณสามารถใช้บริการของบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ (Education agent) ได้

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อจะแนะนำเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการยื่นวีซ่าและการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่จะมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนในออสเตรเลีย และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าว ให้ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทแนะแนวศึกษาต่อมีความชำนาญ ในการดำเนินเรื่องสมัครเข้าเรียนและเกณฑ์ ในการขอวีซ่า จึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีของคุณได้

เคล็ดลับในการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ มีดังนี้:

  • พูดคุยกับบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล
  • มองหาบริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ศึกษาต่อในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่แนะแนวจึงมีความรู้ เกี่ยวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลีย วีซ่า และการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเป็นอย่างดี
  • ตรวจสอบให้ดีว่า บริษัทแนะแนวศึกษาต่อดังกล่าว เป็นตัวแทนของสถาบันที่คุณต้องการสมัครเข้าเรียน
  • ทำความเข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียม ที่คุณอาจถูกเรียกเก็บจากการใช้บริการของบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ
  • ปรึกษาบุคคลภายนอกหรือเพื่อนเพื่อช่วยทำความเข้าใจเอกสาร ก่อนทำความตกลง
  • บริษัทแนะแนวศึกษาต่อไม่สามารถรับประกันได้ว่า คุณจะได้รับวีซ่าถาวร หรือจัดหาแหล่งงาน หลังจบการศึกษาได้ หน้าที่ของบริษัท คือการช่วยเหลือขั้นตอนการสมัครต่างๆ ดังนั้น ถ้าฟังดูดีเกินจริง ให้ลองปรึกษาบริษัทอื่นๆต่อไป ทั้งนี้ บริษัทแนะแนวที่ดีจะต้องมีความซื่อตรงเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ

คำแนะนำ: หากคุณต้องการคำปรึกษาเรื่องการย้ายถิ่นฐาน คุณควรใช้บริการของตัวแทนยื่นเรื่องการย้ายถิ่นฐาน(Migration agent) ที่จดทะเบียน ในประเทศออสเตรเลีย ตัวแทนยื่นเรื่องการย้ายถิ่นฐานบางราย จะมีสาขาอยู่ในต่างประเทศ หรือมีตัวแทนในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทแนะแนวศึกษาต่อรายใด มีถิ่นฐานอยู่ในออสเตรเลียถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ที่บริษัทดังกล่าว จะให้คำปรึกษาเรื่องการย้ายถิ่นฐาน ยกเว้น บริษัทนั้นจะจดทะเบียนเป็นตัวแทนยื่นเรื่องการย้ายถิ่นฐาน(Registered Migration Agent) ด้วย คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนยื่นเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียนแล้ว (Registered Migration Agents) ได้จาก www.mara.gov.au

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes