สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆและเพื่อนร่วมชั้นทั้งที่บ้านและในประเทศอื่น - มาเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

2.5 million Australian alumni

สมาคมและเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นวิธีการชั้นเยี่ยมในการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้น

คุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าได้ทั้งในประเทศออสเตรเลียและในประเทศของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของสถาบันการศึกษา สมาคมของหลักสูตรที่เรียน หรือสมาคมนักศึกษาแต่ละประเทศ กลุ่มและสโมสรศิษย์เก่าเกือบทุกกลุ่มจะให้บริการออนไลน์จึงสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่ามีดังต่อไปนี้:

  • ติดต่อกับเพื่อน - หลังเรียนจบ เพื่อนๆจะไปทำงานหรือเรียนต่อทั่วโลกโดยใช้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นใบเบิกทาง กิจกรรมสังคมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
  • ความช่วยเหลือ - ครอบครัวและเพื่อนที่ประเทศบ้านเกิดจะต้อนรับเมื่อคุณกลับถึงบ้าน แต่เครือข่ายศิษย์เก่าจะเต็มไปด้วยคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อน และเติบโตมาจากประสบการณ์แบบเดียวกับคุณทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
  • การหางานและอาชีพ - เพื่อนศิษย์เก่าที่ทำงานในสาขาเดียวกันกับคุณจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำตามสาขาอาชีพและให้ข้อมูลได้ว่ามีบริษัทใดที่กำลังหาพนักงาน ผ่านทางจดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์ของสมาคมศิษย์เก่า
  • สิทธิประโยชน์ต่างๆ - สถาบันการศึกษาจะให้บริการต่างๆที่ยังคงมีประโยชน์แม้คุณจะเรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดและห้องวิจัย หรือร้านกาแฟ สถานที่เหล่านี้มักจะให้ส่วนลดถ้าคุณเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
  • การช่วยผู้อื่นตอบแทน - กลุ่มศิษย์เก่าสามารถจับคู่เพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างดี และการเป็นศิษย์เก่าจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นให้ค้นหาชีวิตและการศึกษาแบบเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์มา นอกจากนี้ กลุ่มศิษย์เก่ายังจัดงานการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ดังนั้นการเป็นสมาชิกก็จะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

ในประเทศไทย มีกลุ่มศิษย์เก่าอยู่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม AustralianAlumni ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย (AustCham) ร่วมกับสมาคมไทย-ออสเตรเลีย (TAA) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเรียนในระดับใดจากสถาบันใด กิจกรรมที่ AustralianAlumni จัดขึ้นอยู่เป็นประจำมีทั้งการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แบ่งปันข่าวสารและกิจกรรมสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันเพื่อประโยชน์ทางหน้าที่การงานและคุณอาจได้เพื่อนมากขึ้นด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ AustralianAlumni หรืออีกกลุ่มที่น่าสนใจ ได้แก่ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย (Thai –Australian Technological Services Center – TATSC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าออสเตรเลียซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการ

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มแบบไม่เป็นทางการของศิษย์เก่าแต่ละสถาบันหรือแต่ละรัฐที่จัดกิจกรรมหรืองานพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราว หากศิษย์เก่าออสเตรเลียท่านไหนสนใจการเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าออสเตรเลีย ลองสอบถามเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ที่จบมาจากสถาบันเดียวกับคุณว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้าง แล้วคุณจะพบว่าเครือข่ายที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่านั้นเปิดประตูสู่โอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า หรือ การประกอบอาชีพสำหรับอนาคต

Rate this page

  • Rate as Helpful1 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes