Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Events

Stage 1 - Complete Registration Form > Stage 2 - Confirm Details > Stage 3 - Confirmation

Event you are registering for

ฟรี! สัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับในการเลือกโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย”

Description  ฟังสัมมนาในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับในการเลือกโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย” บรรยายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานพาณิชย์และการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
Location กรุงเทพฯ
Venue AIS Design Centre (เอไอเอส ดีไซน์ เซ็นเตอร์), ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม สุขุมวิท 24 คลองเคย กรุงเทพฯ โทร 02 696 4835 (จอดรถได้ที่เอ็มโพเรียม), กรุงเทพฯ,
Start Date 13 Jan 2018 2:00PM
End Date 13 Jan 2018 4:30PM

Your contact details

Your contact details

(* = mandatory field)