Please enter a keyword/s to search for courses, institutions, scholarships or site content.

View All Scholarships

Events

*****Please note that online registrations are not available for this event

Event you are registering for

Ngày Hội Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn 2014

Description  Vào cửa tự do. Đăng ký tại đây để nhận được món quà Future Unlimited khi tham gia ngày hội.
Location Hồ Chí Minh
Venue Khách Sạn InterContinental Asiana Saigon, Góc Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh,
Start Date 09 Nov 2014 9:30AM
End Date 09 Nov 2014 4:00PM